P2.1.1 Rozszerzalność cieplna ciał stałych – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

Współczynnik rozszerzalności liniowej a jest wyznaczany przez materiał ciała stałego. Możemy przeprowadzić pomiary na ten temat za pomocą, np. cienkich rurek z gorącą wodą lub parą.

P2.1.1.1 Pomiar z wykorzystaniem urządzenia STM

W doświadczeniu P2.1.1.1, para jest przekazywana przez różne próbne rurki. Rozszerzalność cieplna jest mierzona w prostym układzie i demonstrowana jest zależność materiałowa.

P2.1.1.2 . Pomiar za pomocą  rozbudowanego urządzenia

Doświadczenie P2.1.1.2 mierzy zwiększenie długości różnych rurek pomiędzy temperaturą pokojową i temperaturą pary za pomocą przyrządu do rozszerzalności. Długość obliczeniowa s0 każdej rurki może być określona jako 200, 400 lub 600 mm.

P2.1.1.3 Pomiar rozszerzalności liniowej ciał stałych w zależności od temperatury

W doświadczeniu P2.1.1.3, termostat obiegu jest wykorzystywany do podgrzewania wody przepływającej przez różne rurki testowe. Przyrząd do rozszerzalności mierzy zmianę długości rurek w funkcji temperatury J.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.