P2.1.2 Rozszerzalność cieplna cieczy – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Określanie współczynnika rozszerzenia objętościowego cieczy

Wyznaczając współczynnik rozszerzalności objętościowej g należy pamiętać, że naczynie, w którym jest podgrzewana ciecz także się rozszerza.

W doświadczeniu P2.1.2.1, współczynnik rozszerzalności objętościowej wody i metanolu są wyznaczane za pomocą szklanego dylatometru objętościowego. Dołączona rura wznośna o znanym przekroju jest użyta do pomiaru zmiany objętości, tj. zmiana objętości jest wyznaczana z wysokości wzniosu cieczy.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.