P2.1.3 Anomalie cieplne w wodzie – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Anomalie cieplne w wodzie

Podczas podgrzewania od temperatury 0 °C, woda przedstawia krytyczną anomalię: ma ujemny współczynnik rozszerzalności objętościowej do 4 °C, tj. kurczy się podczas podgrzewania. Po osiągnięciu zera przy 4 °C, współczynnik rozszerzalności objętościowej przyjmuje wartość dodatnią .Gęstość odpowiada odwrotności objętości materii, woda ma maksimum gęstości przy 4 °C.

P2.1.3.1 Badanie maksymalnej gęstości wody

Doświadczenie P2.1.3.1 weryfikuje maksimum gęstości wody poprzez pomiar rozszerzalności w naczyniu za pomocą rury wznośnej. Rozpoczynając w temperaturze pokojowej, cały układ jest schładzany w stale mieszane łaźni wodnej do ok.

1 °C lub alternatywnie pozostawiony do stopniowego osiągnięcia temperatury otoczenia po schłodzeniu w komorze lodowej lub chłodziarce. Wysokość wzniosu h jest mierzona w funkcji temperatury J . Jako, że zmiana objętości jest nieznaczna w odniesieniu do całkowitej objętości V0, otrzymujemy gęstość

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.