P2.2.1 Przewodnictwo cieplne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Przewodnictwo cieplne

P2.2.1.1 Określanie przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych  wykorzystując metodę pojedynczej płytki. oraz P2.2.1.2 określanie przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych za pomocą próbek o znanym przewodnictwie cieplnym

Celem doświadczeń P2.2.1.1 i P2.2.1.2 jest wyznaczenie przewodności cieplnej materiałów budowlanych. W tych doświadczeniach, warstwa materiałów budowalnych jest umieszczona w komorze kalorymetrycznej i ich przednie powierzchnie są ogrzewane. Temperatury J1 i J2 są mierzone za pomocą czujników pomiarowych. Przepływ ciepła jest wyznaczany z energii elektrycznej płyty grzejnej lub poprzez pomiar temperatury materiału odniesienia o znanej przewodności termicznej l0, który jest przyciśnięty do warstwy odpowiedniego materiału budowlanego od tyłu.

P2.2.1.3 Tłumienie wahań temperatury przy zastosowaniu kilku warstw ścian

Doświadczenie P2.2.1.3 demonstruje izolację wahań temperatury za pomocą dwuwarstwowej ściany. Zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą są symulowane przez powtarzające się zapalanie i gaszenie lampy skierowanej na zewnętrzną powierzchnię ściany. Wytwarza to temperaturową “falę” penetrującą ścianę; ściana z kolei tłumi amplitudę tej fali. Doświadczenie to mierzy temperaturę JA na powierzchni zewnętrznej, JZ pomiędzy dwoma warstwami oraz JI wewnątrz w funkcji czasu.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.