P2.2.2 Kolektor słoneczny – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny absorbuje energię promienistą w ciepło wody przepływającej przez kolektor. Gdy kolektor jest cieplejszy niż otoczenie, oddaje ciepło to otoczenia przez radiację, konwekcję i przewodnictwo cieplne. Straty te obniżają skuteczność tj. stosunek ilości ciepła emitowanego ΔQ do absorbowanej energii promienistej ΔE.

P2.2.2.1 Ustalenie sprawności kolektora słonecznego w funkcji przepustowości objętości wody P2.2.2.2 Ustalenie sprawności kolektora słonecznego jako funkcji izolacji cieplnej

W doświadczeniach P2.2.2.1 i P2.2.2.2, ilość ciepła ΔQ emitowanego na jednostkę czasu jest określana ze wzrostu temperatury wody przepływającej przez urządzenia oraz energia promienista absorbowana na jednostkę czasu jest szacowana na podstawie mocy lampy i odległości od aparatu absorpcyjnego. Przepustowość wody je izolacja cieplna kolektora słonecznego są zróżnicowane w trakcie doświadczenia.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.