P2.3.1 Mieszanie temperatur – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Mieszanie temperatur wody

Gdy zimna woda z temperaturą J1 jest zmieszana z ciepłą lub gorącą wodą o temperaturze J2, ma miejsce wymiana ciepła do czasu ustalenia się temperatury całej wody. Zatem temperatura mieszania Jm jest równoważna wartości średniej ważonej dwóch temperatur J1 i J2.

Zastosowanie P2.3.1.1

Użycie Dewar w doświadczeniu P2.3.1.1 zasadniczo zapobiega oddawaniu ciepła do otoczenia. Naczynie to ma podwójną ścianę; przestrzeń przejściowa jest w próżni a powierzchnia wewnętrzna jest lustrzana. Woda jest mieszana dokładnie zapewniając całościową wymianę ciepła. Doświadczenie to mierzy temperaturę mieszania Jm dla różnych wartości J1, J2, m1, i m2.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.