P2.3.3 Przetwarzanie energii mechanicznej na ciepło – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Przetwarzanie energii mechanicznej na ciepło

Energia jest podstawową wielkością w fizyce. Różne formy energii mogą zostać przekształcone z jednej na drugą i tym samym są sobie równoważne oraz energia całkowita jest zachowana w przypadku konwersji w układzie zamkniętym.

P2.3.3.1 Rejestracja i analiza wartości zmierzonych ręcznie oraz P2.3.3.2   Rejestracja oraz analiza za pomocą CASSY

Doświadczenia P2.3.3.1 i P2.3.3.2 pokazują równoważność energii mechanicznej i cieplnej. Korba ręczna jest używana do obracania różnych naczyń kalorymetrycznych wokół ich własnych osi i tarcie na pasie nylonowym powoduje ich podgrzewanie. Siła tarcia jest równoważna ciężarowi G zawieszonego ciężarka.

W doświadczeniu  P2.3.3.1, pomiar jest wykonywany i analizowany punkt po punkcie.
Doświadczenie P2.3.3.2 wykorzystuje system akwizycji danych CASSY.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.