P2.4.2 Pomiar ciśnienia pary – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Pomiar ciśnienia pary

Ciśnienie pary p mieszaniny ciecz-para w układzie zamkniętym zależy od temperatury T. Powyżej temperatury krytycznej, ciśnienie pary jest nieokreślone. Substancja jest gazowa i nie może być skroplona, bez względu na wysokość ciśnienia. Wzrost krzywej prężności pary p(T ) jest wyznaczany przez kilka czynników, łącznie z ciepłem molowym parowania qv substancji. Zazwyczaj możemy zignorować v2 i qv rzadko zmienia się z T, możemy wyprowadzić z dobrym przybliżeniem z prawo gazów idealnych.

P2.4.2.1 Rejestracja krzywej ciśnienia pary wodnej. Ciśnienie do 1 bara

W doświadczeniu P2.4.2.1, krzywa prężności pary wodnej poniżej normalnej temperatury wrzenia jest rejestrowana za pomocą systemu akwizycji danych CASSY. Woda umieszczona w szklanym naczyniu, które zostało wcześniej zamknięte podczas wrzenia wody w standardowym ciśnieniu. Ciśnienie pary p jest mierzone w funkcji temperatury T podczas chłodzenia i późniejszego ogrzewania układu.

P2.4.2.2 Rejestracja krzywej ciśnienia pary wodne. Ciśnienie do 50 bar

Wysokociśnieniowy przyrząd ciśnieniowy jest użyty w doświadczeniu P2.4.2.2 do pomiaru ciśnień do 50 bar. Ciśnienie pary może być odczytane bezpośrednio z manometru umieszczonego na urządzeniu. Termometr dostarcza odpowiednią temperaturę. Mierzone wartości są rejestrowane i analizowane ręcznie punkt po punkcie.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.