P2.5.1 Ruchy Browna – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Ruchy Browna

Punkt materialny zawieszony w gazie stale wykonuje ruch, który zmienia się pod względem prędkości i kierunku. J. Perrin jako pierwszy wyjaśnił ten ruch cząsteczkowy, odkryty przez R. Browna, który jest spowodowany przez bombardowanie cząsteczek molekułami gazu.
Im mniejsza cząsteczka tym wyraźniej się porusza. Ruch składa się ze składowej postępowej i rotacyjnej, także stale się zmieniającej.

P2.5.1.1 Ruch cząstek dymu Browna

W doświadczeniu P2.5.1.1, obserwowany jest ruch cząsteczek dymu w powietrzu za pomocą mikroskopu.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.