P2.5.2 Prawa gazów – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Prawa gazów

Termometr gazowy składa się ze szklanej rurki zamkniętej od dołu, w której rtęć uszczelnia powietrze zgromadzone na górze. Objętość słupka powietrza jest wyznaczana z wysokości i przekroju poprzecznego szklanej rurki. Gdy ciśnienie na otwartym końcu jest zmienione za pomocą pompki ręcznej, zmienia to odpowiednio ciśnienie po zamkniętej stronie. Temperatura całego termometru gazowego może być zmieniona za pomocą łaźni wodnej.

P2.5.2.1 Ciśnienie- zależność objętości gazu w stałej temperaturze. (prawo Boyle-Mariotta)

W doświadczeniu P2.5.2.1, słupek powietrza jest utrzymywany przy stałej temperaturze pokojowej T. Przy zewnętrznym ciśnieniu p0 ma objętość V0 ograniczoną rtęciowym korkiem. Ciśnienie p w słupku powietrza jest zredukowane odpowietrzaniem na otwartym końcu i zwiększona objętość V słupka powietrza jest wyznaczana dla innej wartości ciśnienia p. Analiza potwierdza zależność.

P2.5.2.2 Temperatura- zależność objętości gazu w stałej temperaturze (prawo Gay-Lussaca)

W doświadczeniu P2.5.2.2, termometr gazowy jest umieszczony w łaźni wodnej o określonej temperaturze, która jest pozostawiona do stopniowego schłodzenia. Otwarty koniec jest poddawany ciśnieniu powietrza otoczenia tak, że ciśnienie słupka powietrza jest stałe. Doświadczenie to mierzy objętość V słupka powierza w funkcji temperatury T łaźni wodnej.
Analiza potwierdza zależność
V~T dla p = const. (prawo Gay-Lussac’a)

P2.5.2.3 Temperatura-zależność ciśnienia gazu w stałej objętości (prawo Amontona)

W doświadczeniu P2.5.2.3, ciśnienie p słupka powietrza jest stale redukowane odpowietrzaniem na otwartym końcu tak, żeby objętość V słupka powietrza pozostawała stała przy spadku temperatury. Doświadczenie to mierzy ciśnienie p słupka powietrza w funkcji temperatury T łaźni wodnej. Analiza potwierdza zależność
p~T dla V = const. (prawo Amontons’a)

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.