P3.1.6 Definicja pojemności – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.1.6.1 Określanie pojemności kuli w wolnej przestrzeni

P3.1.6.2 Określanie pojemności kuli znajdującej się przed metalową płytką

 

Różnica potencjału U naładowanego przewodnika w izolowanej oprawie w przestrzeni swobodnej w odniesieniu do nieskończenie odległego punktu odniesienia jest proporcjonalna do ładunku Q ciała. Możemy wyrazić to za pomocą zależności

       Q = C ·U

 

gdzie C to pojemność ciała. Zatem, np. pojemność kuli o promieniu r w przestrzeni swobodnej jest C = 4 πe0 · r

ponieważ różnica potencjału naładowanej kuli w odniesieniu do nieskończenie odległego punktu odniesienia wynosi

 

 

The experiment P3.1.6.1 determines the capacitance of a sphere in a free space by charging the sphere with a known high voltage U and measuring its charge Q using an electrometer amplifier connected as a coulomb meter. The measurement is conducted for different sphere

radii r. The aim of the evaluation is to verify the proportionalities

         Q µ U and C µ∝r

 

 

Doświadczenie P3.1.6.1 wyznacza pojemność kuli w przestrzeni swobodnej ładując kulę znanym wysokim napięciem U i mierząc jej ładunek Q za pomocą wzmacniacza elektrometrycznego połączonego jako kulometr. Pomiar jest wykonywany dla różnych promieni r kuli. Celem analizy jest weryfikacja proporcjonalności 
 
Doświadczenie P3.1.6.2 pokazuje, że pojemność ciała także zależy od jego środowiska, np. odległości od innym uziemionych przewodników. W tym doświadczeniu kule o promieniu r są rozmieszczone w odległości s od uziemionej metalowej płyty i naładowane wysokim napięciem U. Pojemność rozkładu wynosi 
 
Celem analizy jest potwierdzenie proporcjonalności pomiędzy ładunkiem Q i różnicą potencjałów U przy dowolnej odległości s pomiędzy kulą i metalową płytą.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.