P3.2.1 Przesyłanie ładunku za pomocą kropli wody – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.2.1.1 Wytwarzanie prądu elektrycznego przez ruch naładowanych kropel wody

 
Każde przenoszenie ładunku jest prądem elektrycznym. Natężenie prądu elektrycznego (lub po prostu “prąd”) jest ładunkiem ΔQ przenoszonym w jednostce czasu Δt. Przykładowo, w przewodniku metalowym, ΔQ jest dany przez liczbę ΔN wolnych elektronów przepływających przez określony przekrój przewodnika w jednostce czasu Δt. Możemy zobrazować tą zależność za pomocą naładowanej kropli wody.
 
W doświadczeniu P3.2.1.1, naładowane krople wody skraplają się z biurety ze stałą prędkością do puszki Faraday’a, i stopniowo ładując ją. Każda indywidualna kropla wody przenosi w przybliżeniu ten sam ładunek q. Całkowity ładunek Q w puszcze Faraday’a jest mierzony za pomocą wzmacniacza elektrometrycznego połączonego jako kulometr. Ładunek ten pokazuje krzywą schodkową w funkcji czasu t, co można zarejestrować za pomocą CASSY. Przy dużej prędkości kapania N, bardzo dobrym przybliżeniem jest

            Q = N ·q ·t

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.