P3.2.2 Prawo Ohma – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P3.2.2.1 Sprawdzanie prawa Ohma oraz pomiar charakterystycznych oporności.

W układach składających się z metalowych przewodników, prawo Ohm’a

U = R ·I

przedstawia bardzo bliskie przybliżenie rzeczywistych warunków.

Innymi słowy, napięcie kropli U w przewodniku jest proporcjonalne do prądu I przepływającego przez przewodnik. Stała proporcjonalności R nazywana jest rezystancją przewodnika. Dla rezystancji możemy powiedzieć

Doświadczenie P3.2.2.1 weryfikuje proporcjonalność pomiędzy prądem i napięciem przewodu metalowego dla różnych materiałów, grubości i długości, oraz oblicza rezystywność każdego materiału.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.