P3.3.2 Moment magnetyczny dipolowy – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.3.2.1 Pomiar magnetycznych momentów dipolowych długich magnetycznych igieł

 

Doświadczenie P3.3.2.1 mierzy siłę F pomiędzy biegunami dwóch namagnetyzowanych stalowych igieł wykorzystywanych jako waga torsyjna. Układ pomiarowy jest podobny do użytego przy weryfikacji prawa Kulomba. Pomiar jest wstępnie wykonywany w funkcji odległości r końcówek biegunów. Aby zróżnicować siłę biegunów  qm, końce biegunów są wymieniane oraz wielokrotne igły są montowane obok siebie w uchwycie.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.