P3.3.3 Wpływ siły na pole magnetyczne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.3.3.1 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach pod wpływem magnesu w kształcie podkowy

P3.3.3.2 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w jednorodnym polu magnetycznym.

Rejestracja za pomocą  CASSY

P3.3.3.3 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w polu magnetycznym cewki powietrznej.

Rejestracja za pomocą CASSY

P3.3.3.4 Podstawowe pomiary do elektrodynamicznej definicji ampera

 
Aby zmierzyć siłę działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym, pętle przewodzące są przyczepione do czujnika siły. Czujnik siły zawiera dwa elementy gięte ułożone równolegle z czterema czujnikami tensometrycznymi w układzie mostka; ich rezystancja zmienia się proporcjonalnie do siły, gdy zostanie odkształcony. Czujnik siły jest podłączony do przyrządu pomiarowego lub alternatywnie do interfejsu CASSY. Korzystając z CASSY zalecane jest użycie amperomierza 30A do pomiaru prądu.
 
W doświadczeniu P3.3.3.1, pętla przewodząca jest umieszczona w polu magnetycznym magnesu podkowiastego. Doświadczenie to mierzy siłę F w funkcji prądu I, długości przewodnika s i kąta a pomiędzy polem magnetycznym a przewodnikiem.
 
W doświadczeniu P3.3.3.2, jednorodne pole magnetyczne jest generowane za pomocą elektromagnesu z U-rdzeniem i nabiegunnikiem. Doświadczenie to mierzy siłę F w funkcji prądu I. Wyniki pomiaru dla różnych długości przewodnika s są zestawiane i analizowane na wykresie.
 
Doświadczenie P3.3.3.3 używa cewki powietrznej do wytwarzania pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest obliczane dla wartości otrzymanych z pomiaru siły.
 
Celem doświadczenia P3.3.3.4 jest elektrodynamiczna definicja ampera. Tutaj, prąd jest określony na podstawie siły wywieranej pomiędzy dwoma równoległymi przewodnikami i nieskończonej długości przenoszącymi identyczne natężenie prądu. 
 
Doświadczenie to wykorzystuje dwa przewodniki o długości ok. 30 cm, umieszczone o kilka mm od siebie. Siły F są mierzone w funkcji różnych poziomów prądów I i odległości r. 
 

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.