P3.3.4 Prawo Biota-Savarta – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.3.4.1 Pomiar pola magnetycznego dla prostych przewodów oraz dla okrągłych pętli przewodzących

P3.3.4.2 Pomiar pola magnetycznego cewki powietrznej

P3.3.4.3 Pomiar pola magnetycznego dwóch cewek w konfiguracji Helmholtza

 
W zasadzie możliwe jest obliczenie pola magnetycznego dowolnego przewodnika z prądem za pomocą prawa Biota-Savarta. Jednakże, rozwiązanie analityczne może tylko zostać wyprowadzone dla przewodników o określonej symetrii, np. dla nieskończenie długiego przewodu, przewodnika kołowego oraz cylindrycznej cewki. Prawo Biota-Savarta może z łatwością zostać zweryfikowane za pomocą tych przewodników.
 
W doświadczeniu P3.3.4.1, pole magnetyczne długiego prostego przewodnika jest mierzone dla różnych prądów I w funkcji odległości r od przewodnika. Wynik jest ilościowym potwierdzeniem zależność
 
Dodatkowo, pole magnetyczne kołowej cewki o różnym promieniu R jest mierzone w funkcji odległości x od osi przez środek cewki. Zmierzone wartości są porównywane z wartościami i obliczane.
 
Pomiary mogą być wykonane za pomocą czujnika combi B.
Urządzenie to zawiera dwa czujniki Halla, z których jeden jest niezwykle czuły na pola równoległe do osi czujnika i drugi jest czuły na pola prostopadłe do osi czujnika.
 
Doświadczenie P3.3.4.2 bada pole magnetyczne cewki powietrznej o zmiennej długości L i stałej liczbie zwojów N.
 
Doświadczenie P3.3.4.3 bada jednorodne pole magnetyczne pary cewek Helmholtza. Pole magnetyczne wzdłuż osi przechodzącej przez środek cewki jest rejestrowane w kilku seriach pomiarowych;
odstęp a pomiędzy cewkami jest zmienna od serii pomiarowej do serii pomiarowej. Gdy a jest równe promieniowi cewki, pole magnetyczne jest niezależnie od lokalizacji x na osi cewki.
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.