P3.4.6 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.4.6.1 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi za pomocą obracanej cewki indukcyjnej (induktor Ziemi)

 

 

W doświadczeniu P3.4.6.1 napięcie U(t) indukowane w polu magnetycznym Ziemi dla różnych osi obrotu jest mierzone za pomocą systemu akwizycji danych CASSY. Amplituda i częstotliwość zarejestrowanych sygnałów oraz odpowiednich składowych czynnych B⊥ są użyte do obliczenia pola magnetycznego Ziemi. Celem analizy jest wyznaczenie wartości całkowitej, składowej poziomej i kąta nachylenia pola magnetycznego Ziemi.

 
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.