P3.5.4 Maszyny trójfazowe – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.5.4.1 Doświadczenia z trójfazowym obrotowym twornikiem prądnicy

P3.5.4.2 Doświadczenia z trójfazowym generatorem polowym

P3.5.4.3 Porównanie połączenia w gwiazdę i trójkąt w generatorze trójfazowym

P3.5.4.4 Montaż synchronicznych i asynchronicznych silników trójfazowych

 

W rzeczywistości, energia elektryczna dostarczana głównie poprzez generację trójfazową AC  nazywaną “prądem trójfazowym”.

W skutek tego, generatory i silniki trójfazowe mają bardzo duże znaczenie w rzeczywistej praktyce. W zasadzie, ich funkcja jest analogiczna do maszyn AC. Jak w maszynach AC, rozróżniamy generatory z wirującym twornikiem i z wirującym polem oraz silniki asynchroniczne i synchroniczne.

Najprostsza konfiguracja do generacji prądu trójfazowego, generator z wirującym twornikiem  wirujący w polu magnesu trwałego, jest składany w doświadczeniu P3.5.4.1 za pomocą trójbiegunowego wirnika.

Doświadczenie P3.5.4.2 bada powszechniejszy generator z wirującym polem, w którym pole magnetycznie wirnika w uzwojeniu stojana jest indukowane przez napięcia AC przesunięte fazowo. W obu przypadkach, przyrządy do pomiaru prądu u napięcia oraz obserwacji przesunięcia fazowego dla wolnoobrotowych wirników, są podłączone pomiędzy dwoma zaczepami. Dla większych prędkości wirnika, przesunięcie fazowe jest mierzone za pomocą oscyloskopu.

W doświadczeniu P3.5.4.3, obciążenia są podłączone do generatora trójfazowego w układze gwiazdy i trójkąta.

 

W układzie gwiazdy zależność 

 

 

Uaa

          =     3

Ua0

 

jest weryfikowana dla napięć Uaa pomiędzy dowolnymi dwoma zewnętrznymi przewodami jak również Ua0 pomiędzy zewnętrznym i neutralnym przewodem. Dla prądów I1 przepływających do obciążenia i prądów I2 przepływających przez uzwojenia generatora w układzie trójkąta, wynik

 

I1

      =      3

I2

 

Doświadczenie P3.5.4.4 bada zachowanie maszyn asynchronicznych i synchronicznych, gdy kierunek wirowania jest odwrócony.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.