P3.6.1 Obwód z kondensatorem – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.6.1.1 Ładowanie i rozładowywanie kondensatora podczas włączania i wyłączania prądu stałego

P3.6.1.2 Określanie reaktancji pojemnościowej kondensatora w obwodzie prądu zmiennego

 

Aby zbadać zachowanie kondensatorów w obwodach DC i AC, napięcie UC na kondensatorze jest mierzone przy pomocy dwukanałowego oscyloskopu oraz prąd IC przepływający przez kondensator jest dodatkowo obliczany ze spadku napięcia na rezystorze

R połączonym szeregowo.

Obwody do przeprowadzania tych pomiarów są złożone na płycie z wtykami za pomocą systemu STE. Generator funkcyjny jest używany jako źródło napięcia o zmiennej amplitudzie i częstotliwości.

 

W doświadczeniu P3.6.1.1, generator funkcyjny generuje okresowy sygnał prostokątny symulujący załączanie i wyłączanie napięcia DC. Sygnał prostokątny jest wyświetlany na kanale I oscyloskopu a napięcie lub prąd kondensatora wyświetlane jest na kanale II. Celem doświadczenia jest wyznaczenie stałej czasowej

        

         τ  = R ·C

 

 

dla różnych pojemności C z krzywej wykładniczej odpowiednio prądu ładowania i rozładowywania IC.

 

W doświadczeniu P3.6.1.2, napięcie AC o amplitudzie U0 i częstotliwości f jest przyłożone do kondensatora. Napięcie UC(t) i prąd IC(t) są wyświetlane równocześnie na oscyloskopie. Doświadczenie pokazuje, że w tym obwodzie prąd wyprzedza napięcie o 90°. Dodatkowo, proporcjonalność pomiędzy amplitudą napięcia U0 i amplitudą prądu I0 jest potwierdzona oraz dla stałej proporcjonalności

ZC =U0

        I0

 

zależność

ZC = –1

         2πf · C

 

jest ujawniona.

 
 
 

 

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.