P3.6.2 Obwód z cewką – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.6.2.1 Pomiar prądu w cewce podczas gdy jest włączony i wyłączony i wyłączony prąd stały

P3.6.2.2 Określenie indukcyjnej reaktancji cewki w obwodzie prądu zmiennego

 

Aby zbadać zachowanie cewek w obwodach DC i AC, napięcie UL a cewce jest mierzone przy pomocy dwukanałowego oscyloskopu oraz prąd IL przepływający przez cewkę jest dodatkowo obliczany ze spadku napięcia na rezystorze

R połączonym szeregowo.

Obwody do przeprowadzania tych pomiarów są złożone na płycie z wtykami za pomocą systemu STE. Generator funkcyjny jest używany jako źródło napięcia o zmiennej amplitudzie i częstotliwości.

 

W doświadczeniu P3.6.2.1 generator funkcyjny generuje okresowy sygnał prostokątny symulujący załączanie i wyłączanie napięcia DC. Sygnał prostokątny jest wyświetlany na kanale I oscyloskopu a napięcie lub prąd cewki wyświetlane jest na kanale II. Celem doświadczenia jest wyznaczenie stałej czasowej

Aby zbadać zachowanie cewek w obwodach DC i AC, napięcie UL a cewce jest mierzone przy pomocy dwukanałowego oscyloskopu oraz prąd IL przepływający przez cewkę jest dodatkowo obliczany ze spadku napięcia na rezystorze

R połączonym szeregowo.

Obwody do przeprowadzania tych pomiarów są złożone na płycie z wtykami za pomocą systemu STE. Generator funkcyjny jest używany jako źródło napięcia o zmiennej amplitudzie i częstotliwości.

 

W doświadczeniu P3.6.2.1 generator funkcyjny generuje okresowy sygnał prostokątny symulujący załączanie i wyłączanie napięcia DC. Sygnał prostokątny jest wyświetlany na kanale I oscyloskopu a napięcie lub prąd cewki wyświetlane jest na kanale II. Celem doświadczenia jest wyznaczenie stałej czasowej

 

Aby zbadać zachowanie cewek w obwodach DC i AC, napięcie UL a cewce jest mierzone przy pomocy dwukanałowego oscyloskopu oraz prąd IL przepływający przez cewkę jest dodatkowo obliczany ze spadku napięcia na rezystorze

R połączonym szeregowo.

Obwody do przeprowadzania tych pomiarów są złożone na płycie z wtykami za pomocą systemu STE. Generator funkcyjny jest używany jako źródło napięcia o zmiennej amplitudzie i częstotliwości.

 

W doświadczeniu P3.6.2.1 generator funkcyjny generuje okresowy sygnał prostokątny symulujący załączanie i wyłączanie napięcia DC. Sygnał prostokątny jest wyświetlany na kanale I oscyloskopu a napięcie lub prąd cewki wyświetlane jest na kanale II. Celem doświadczenia jest wyznaczenie stałej czasowej

τ =L

     R

 

dla różnych indukcyjności L z krzywej wykładniczej napięcia cewki UL .

W doświadczeniu P3.6.2.2, napięcie AC o amplitudzie U0 i częstotliwości f jest przyłożone do cewki. Napięci UL(t) i prąd są wyświetlane równocześnie na oscyloskopie. Doświadczenie pokazuje, że prąd opóźniony jest w stosunku do napięcia o 90°. Dodatkowo, proporcjonalność pomiędzy amplitudą napięcia U0 i amplitudą prądu I0 jest potwierdzona oraz dla stałej proporcjonalności

 

 

ZL =U0

        I0

 

zależność

 

ZL = 2πf · L

 

jest ujawniona.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.