P3.6.3 Impedancje – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.6.3.1 Wyznaczanie impedancji w obwodach z kondensatorami i rezystorami omowymi

P3.6.3.2 Wyznaczanie impedancji w obwodach z cewkami i rezystorami omowymi

P3.6.3.3 Wyznaczanie impedancji w obwodach z kondensatorami i cewkami

 

Rezystor R jest połączony z kondensatorem C w doświadczeniu P3.6.3.1, i z cewką L w doświadczeniu P3.6.3.2. Doświadczenia te potwierdzają zależność 

dla połączeń szeregowych i  

 

dla połączeń równoległych.

 

zanika przy częstotliwości rezonansowej

tj. przy danym prądzie I napięcie całkowite U na kondensatorze i cewce jest równe zero, ponieważ poszczególne napięcia UC i UL są równe i sobie przeciwne.

 

Dla połączeń równoległych możemy powiedzieć

pojemności i indukcyjności. Impedancja całkowita układu szeregowegoPrzy częstotliwości rezonansowej impedancja tego obwodu jest nieskończenie wielka; innymi słowy, przy danym napięciu U całkowity prąd I jest równy zero jako, że dwa poszczególne prądy IC i IL są równe i sobie przeciwne.

Prąd I(t) i napięcie U(t) w obwodzie AC jest mierzony jako wielkość

zależna od czasu za pomocą oscyloskopu dwukanałowego.

Generator funkcyjny jest używany jako źródło napięcia o zmiennej

amplitudzie U0 i zmiennej częstotliwości f. Mierzone wielkości są

 

używane do wyznaczenia wartości bezwzględnej całkowitej impedancjioraz przesunięcia fazowego j pomiędzy prądem i napięciem.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.