P3.6.5 Pomiar napięcia prądu zmiennego i natężenia prądu stałego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.6.5.1 Pasmo częstotliwości i współczynnik wypełnienia multimetru

 

Mierząc napięcia i prądy w obwodach AC przy wyższych częstotliwościach, wskaźnik miernika przestaje odpowiadać proporcjonalnie do amplitudy napięcia lub prądu. Stosunek wartości odczytu do prawdziwej wartości w funkcji częstotliwości nazywany jest “odpowiedzią częstotliwościową”. Podczas pomiaru napięć lub prądów AC w których kształt sygnału odbiega od oscylacji sinusoidalnych występują dalsze problemy. Zależnie od postaci sygnału miernik będzie wyświetlał różne wartości prądu i napięcia przy tej samej częstotliwości i amplitudzie. Zjawisko to opisywane jest przez współczynnik kształtu przebiegu.

 

Doświadczenie P3.6.5.1 wyznacza odpowiedź częstotliwościową i współczynnik kształtu przebiegu multimetru. Sygnały o stałej amplitudzie i zmiennej częstotliwości są generowane za pomocą generatora funkcyjnego i mierzone za pomocą multimetru.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.