P3.7.1 Obwód oscylatora elektromagnetycznego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.7.1.1 Swobodne  drgania elektromagnetyczne
P3.7.1.2 Wzbudzanie drgań elektromagnetycznych poprzez trzypunktowe sprzężenie według układu Hartleya
Oscylacje elektromagnetyczne zazwyczaj występują w zakresie częstotliwości, w którym poszczególne oscylacje nie są widoczne gołym okiem.

Jednakże, tak nie jest w przypadku układu oscylatora składającego się z kondensatora o wysokiej pojemności (C = 40 µF) i cewki o wysokiej indukcyjności (L = 500 H). Tutaj, okres oscylacji wynosi ok. 1 s tak, aby oscylacje napięcia i prądu mogły być obserwowane bezpośrednio na przyrządzie wskazówkowym lub CASSY.

Doświadczenie P3.7.1.1 bada zjawisko swobodnych oscylacji elektromagnetycznych. Tłumienie jest tak niskie, że wielokrotne okresy oscylacji mogą być obserwowane i ich czas trwania zmierzony np. stoperem. W procesie odchylenia pomiędzy obserwowanymi okresami oscylacji i obliczonymi za pomocą równania Thomson’a

T = 2π ·    L · C
są obserwowane. Odchylenia te mogą być wytłumaczone przez zależność prądową indukcyjności, przenikalność rdzenia żelaznego cewki zależy od natężenia pola magnetycznego.

W doświadczeniu P3.7.1.2, układ oscylatora Hartleya jest użyty do “odtłumienia” oscylacji elektromagnetycznych w obwodzie lub innymi słowy do kompensacji strat energii na rezystancji w pętli sprzężenia zwrotnego. Układy oscylatora tego typu są niezbędnymi komponentami w układach nadajnika i odbiornika używanymi w technologii radiowej i telewizyjnej. Użyta jest cewka z centralnym zaczepem, w której punkty połączenia są połączone z emiterem, bazą i kolektorem tranzystora poprzez AC. Prąd bazy steruje prądem kolektora synchronicznie z oscylacjami aby skompensować straty energii.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.