P3.8.1 Dioda tunelowa – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P3.8.1.1 Rejestracja charakterystyki diody tunelowej

P3.8.1.2 Prostowanie półfali za pomocą diody tunelowej

Dioda próżniowa składa się z dwóch elektrod: podgrzewanej katody, emitującej elektrony dzięki termoemisji oraz anody. Dodatni potencjał pomiędzy anodą i katodą generuje emisję prądu do anody, przenoszonego przez wolne elektrony. Jeśli ten potencjał jest zbyt niski, prąd emisji jest zatrzymywany przez ładunek przestrzenny emitowanych elektronów, które odfiltrowują pole elektryczne przed katodą. Gdy potencjał pomiędzy anodą i katodą jest zwiększony, linie izoelektryczne penetrują głębiej w przestrzeń przed katodą i wzrasta prąd emisji. To zwiększenie prądu z potencjałem jest opisywane przez prawo Schottky-Langmuir:

I ∝U2

Prąd ten jest zwiększany do momentu przezwyciężenia ładunku przestrzennego przed katodą oraz wartość nasycenia prądu emisji zostanie osiągnięta. Z drugiej strony, jeśli ujemny potencjał jest przyłożony do anody jest wystarczający, elektrony nie mogą płynąć do anody i prąd emisji wynosi zero.W doświadczeniu P3.8.1.1, rejestrowana jest charakterystyka diody próżniowej, tj. prąd emisji jest mierzony w funkcji potencjału anody. Zmieniając napięcie nagrzewania można zademonstrować, że prąd nasycenia zależy od temperatury katody.

Doświadczenie P3.8.1.2 demonstruje prostowanie półfalowe sygnału napięcia AC za pomocą diody próżniowej. Do tego doświadczenia, napięcie AC jest przykładane pomiędzy katodę i anodę przez transformator izolujący, spadek napięcia jest mierzony na szeregowo połączonym rezystorze. Doświadczenie to ujawnia, że dioda blokuje gdy napięcie jest odwrócone

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.