P3.9.1 Wyładowanie samoistne i niesamoistne – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.9.1.1 Wyładowanie niesamoistne  w gazach: porównanie pomiędzy przesyłaniem ładunku

w triodzie gazowej oraz triodzie o wysokiej próżni.

P3.9.1.2 Zapłon i wygaszenie samoistnego wyładowania w gazie

 

Gaz staje się elektrycznie przewodzący, tj. występuje wyładowanie w gazie,

gdy wystarczająca liczba jonów lub wolnych elektronów jako nośników ładunków jest obecna w gazie. Wraz z rekombinacją nośników ładunków ze sobą, nowe muszą stale być produkowane. Mówimy o samodzielnym wyładowaniu w gazie, gdy istniejące nośniki ładunków produkują wystarczającą liczbę nowych nośników ładunków poprzez proces kolizyjnej jonizacji. W niesamodzielnym wyładowaniu w gazie wolne nośniki ładunków są produkowane przez zewnętrzne zjawiska, np. przez emisję elektronów z żarzonej katody.

Doświadczenie P3.9.1.1 przedstawia wyładowanie niesamodzielne w gazie.

Porównanie charakterystyk prąd-napięcie triody wysokopróżniowej i triody He pokazuje, że dodatkowe nośniki ładunków są tworzone w gazie triody. Niektóre z nośników ładunków przesuwają się do siatki triody gazowej, gdzie są mierzone za pomocą czułego amperomierza w celu wyznaczenia ich polaryzacji.

Doświadczenie P3.9.1.2 bada samodzielne wyładowanie w gazie w triodzie He. Bez katody żarzonej wyładowanie w gazie występuje przy napięciu zapłonu UZ . To wyładowanie w gazie także utrzymuje się przy niższych napięciach i gasi się, gdy napięcie spada poniżej napięcia gaśnięcia UL . Poniżej napięcia zapłonu UZ, może być wyzwolone niesamodzielne wyładowanie w gazie, np. poprzez załączenie katody żarzonej.

 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.