P4.1.4 Układy diod – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P4.1.4.1 Prostowanie prądu zmiennego za pomocą diod.

P4.1.4.2 Ograniczanie napięcia przy pomocy diod-Z

P4.1.4.3 Badanie polaryzacji przy pomocy diod świecących

 

Diody, diody Zenera (lub diody Z) oraz diody LED są użytkowane w dzisiejszych czasach praktycznie w każdym układzie elektronicznym.

Doświadczenie P4.1.4.1 bada funkcję prostownika półokresowego i pełnookresowego w prostowaniu napięć AC. Prostownik półokresowy złożony z pojedynczej diody blokuje pierwszy półokres każdego cyklu AC i przewodzi tylko drugi półokres (zakładając, że dioda jest połączona z odpowiednią polaryzacją). Prostownik pełnookresowy złożony z czterech diod w układzie mostka używa obu półokresów napięcia AC.

Doświadczenie P4.1.4.2 demonstruje w jaki sposób dioda Z może być użyta do ochrony przed przepięciami. Dopóki przyłożone napięcie jest poniżej napięcia przebicia UZ diody Z, dioda Z działa jako izolator i napięcie U jest niezmienne. Przy napięciach powyżej UZ, prąd płynący przez diodę Z jest tak wysoki, że U jest ograniczone do UZ .

 

Celem doświadczenia P4.1.4.3 jest złożenie obwodu do testowania polaryzacji napięcia za pomocą zielonej i czerwonej diody LED. Obwód jest testowany napięciami DC i AC.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.