P4.1.7 Optoelektronika – Leybold

Eksperyment P4.1.7.2 demonstruje optyczną transmisję sygnałów elektrycznych generatora funkcyjnego do głośnika.

Zapytaj o produkt +

Opis

  • P4.1.7.1 Rejestracja charakterystyk fototranzystorów połączonych jako fotodioda.
  • P4.1.7.2 Montaż całkowitej optycznej linii transmisyjnej.

Optoelektronika to nauka zajmująca się zastosowaniem interakcji pomiędzy światłem a nośnikami ładunków elektrycznych w urządzeniach optycznych i elektronicznych.

Układy optoelektroniczne składają się z elementów emitujących i przesyłających światło oraz światłoczułych. Wiązka światła jest sterowana elektronicznie.

Tematem doświadczenia P4.1.7.1 jest fototranzystor bez zacisku bazy użyty jako fotodioda. Charakterystyka prąd-napięcie jest wyświetlana na oscyloskopie dla stanu nieoświetlonego, słabo oświetlonego oraz w pełni oświetlonego. Ujawnione zostaje, że charakterystyka w pełni oświetlonej fotodiody jest porównywalna z charakterystyką diody Z podczas, gdy stan nieprzewodzący może być zaobserwowany przy braku oświetlenia.

Doświadczenie P4.1.7.2 demonstruje transmisję optyczną sygnałów elektrycznych generatora funkcyjnego do głośnika. Sygnały modulują natężenie światła LED zmieniając prąd stanu załączenia; światło jest przesyłane do bazy fototranzystora poprzez elastyczny falowód światła. Fototranzystor jest podłączony szeregowo do głośnika tak, że sygnały są przesyłane do głośnika.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.