P4.2.1 Wewnętrzna konstrukcja wzmacniacza operacyjnego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P4.2.1.1 Montaż zewnętrznego wzmacniacza operacyjnego jako obwodu tranzystora

Wiele zastosowań elektronicznych wykazuje duże zapotrzebowanie na wzmacniacze.

Idealna charakterystyka obejmuje nieskończoną rezystancję wejścia, nieskończenie wysokie wzmocnienie napięcia oraz napięcie wyjściowe niezależne od obciążenia i temperatury. Wymagania te mogą być spełnione w sposób zadowalający za pomocą wzmacniacza operacyjnego.

W doświadczeniu P4.2.1.1, wzmacniacz operacyjny jest złożony z elementów dyskretnych jako obwód tranzystora. Kluczowym komponentem obwodu są wzmacniacz różnicowy po stronie wejścia i stopień wtórnika emiterowego po stronie wyjścia. Zależność wzmocnienia i fazy sygnałów wyjściowych jest wyznaczana w odniesieniu do sygnałów wejściowych w pracy odwracającej i nieodwracającej. Doświadczenie to dodatkowo bada charakterystykę częstotliwościową układu.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.