P4.2.2 Obwody wzmacniacza operacyjnego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P4.2.2.1 Niepodłączony wzmacniacz operacyjny (komparator)

P4.2.2.2 Odwracający wzmacniacz operacyjny

P4.2.2.3 Nieodwracający wzmacniacz operacyjny

P4.2.2.4 Układ sumujący i odejmujący

P4.2.2.5 Układ różniczkujący i całkujący

 

Wzmacniacz operacyjny jest ważnym komponentem analogowym we współczesnej elektronice. Początkowo zaprojektowany jako element obliczeniowy do komputerów analogowych, został wprowadzony do niezwykle szerokiego zakresu aplikacji jako wzmacniacz.

Doświadczenie P4.2.2.1 pokazuje, że niepodłączony wzmacniacz operacyjny przesterowuje się nawet dla najmniejszych napięć różnicowych na wejściach. Generuje maksymalny sygnał wyjściowy ze znakiem odpowiadającym różnicy napięć wejściowych.

 

W doświadczeniach P4.2.2.2 i 4.2.2.3, wyjście wzmacniacza operacyjnego jest podawane z powrotem do wejść odwracających i nieodwracających przez rezystor R2. Początkowy sygnał wejściowy podawany przez rezystor R1 jest wzmacniany w odwracającym wzmacniaczu operacyjnym o czynnik

 

V = –R2

         R1

 

 

i w nieodwracającym module o czynnik

V =R2

               +1

       R1

Doświadczenie P4.2.2.4 demonstruje dodawanie wielu sygnałów wejściowych i odejmowanie sygnałów wejściowych.

 

Celem doświadczenia P4.2.2.5 jest wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego jako układ różniczkujący i całkujący. Do tego celu podłączony został kondensator do wejścia i pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego. Sygnały wyjściowe układu różniczkującego są proporcjonalne do zmiany sygnałów wejściowych, a układu całkującego są proporcjonalne do całki sygnałów wejściowych.

 

 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.