P5.1.1 Odbicie, załamanie – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.1.1.1 Odbicie światła w prostych i zakrzywionych lusterkach

P5.1.1.2 Załamanie światła na płaskiej powierzchni oraz badanie jego przejścia przez pryzmat i soczewkę.

 

Często propagacja światła może być odpowiednio opisana poprzez określenie drogi propagacji. Przykładami są drogi propagacji światła w lustrze, w soczewkach i pryzmatach przedstawione za pomocą modeli przekrojowych.

Doświadczenie P5.1.1.1 bada jak tworzy się lustrzany obraz poprzez odbicie na zwierciadle płaskim i demonstruje odwracalność drogi propagacji. Prawo odbić jes doświadczalnie weryfikowane:

        

                          a=b

 

a: kąt padania, b: kąt odbicia

 

Dalsze cele doświadczenia obejmują odbicie równoległej wiązki światła w ognisku zwierciadła wklęsłego, istnienie ogniska pozornego dla odbicia na zwierciadle wklęsłym, zależność pomiędzy ogniskową i promieniem zgięcia zwierciadła sferycznego oraz powstawanie obrazu pozornego i rzeczywistego dla odbicia na zwierciadle sferycznym.

Doświadczenie P5.1.1.2 przedstawia zmianę kierunku, gdy światło przechodzi z jednego medium do drugiego. Prawo odbić odkryte przez W. Snell jest ilościowo zweryfikowane:

 

sin a     n2

            =

sin b        n1

 

 

a: kąt padania, â: kąt odbicia,,

 

n1: współczynnik załamania medium 1 (tutaj powietrze),

 

 

n2 : współczynnik załamania medium 2 (tutaj szkło)

 

ten temat doświadczenia bada także całkowite odbicie przy przejściu z medium o większym współczynniku załamania do medium o mniejszym współczynniku załamania, skupienie równoległych wiązek światła w ognisku soczewki skupiającej, istnienie pozornego ogniska, gdy równoległa wiązka światła przechodzi przez soczewkę rozpraszającą, powstawanie obrazu pozornego i rzeczywistego przy przejściu przez pryzmat.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.