P5.1.2 Prawa obrazowania – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.1.2.1 Określanie długości ogniskowej przy zbierających i rozpraszających soczewkach wykorzystując światło skolimowane

P5.1.2.2 Określanie długości ogniskowej soczewek zbierających przez autokolimowanie

P5.1.2.3 Określanie długości ogniskowej soczewek zbierających wykorzystując metodę Bessela

P5.1.2.4 Sprawdzenie prawa obrazowania za pomocą soczewek zbierających

 

Ogniskowa soczewek jest wyznaczana różnymi sposobami. Ich podstawą są prawa obrazowania.

W doświadczeniu P5.1.2.1, ustawiony jest ekran obserwacyjny równoległy do osi optycznej tak, aby ścieżka równoległych wiązek światła mogła być obserwowana na ekranie po przejściu przez soczewkę skupiającą lub rozpraszającą. Ogniskowa jest wyznaczana bezpośrednio jako odległość pomiędzy soczewką i ogniskiem.

W autokolimacji, doświadczenie P5.1.2.2 równoległa wiązka światła jest odbijana przez zwierciadło umieszczone za soczewką tak, aby obraz obiektu był wyświetlany obok tego obiektu. Odległość d pomiędzy obiektem i soczewką zmienia się do czasu, aż obiekt i jego obraz będą tego samego rozmiaru. W tym punkcie, ogniskowa wynosi

       

                        f =d

W metodzie Bessela, doświadczenie P5.1.2.3 obiekt i ekran obserwacyjny ustawione są w stałej całkowitej odległości s od siebie. Pomiędzy tymi punktami są dwa położenia soczewek

x1 i x2, w których wyraźnie skupiony obraz obiektu jest wytwarzany na ekranie obserwacyjnym.

Z prawa soczewek możemy wyprowadzić następującą zależność dla ogniskowej

 

                    2( x1 − x2 ) ?1 ?

                      ?f = ⋅ ?s −

W doświadczeniu P5.1.2.4, wysokość obiektu G, szerokość obiektu g, wysokość obrazu B i szerokość obrazu b są mierzone bezpośrednio dla soczewki skupiającej w celu potwierdzenia praw soczewek. Ogniskowa może być obliczona za pomocą wzoru:

 

f = g · b

      g +b

 

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.