P5.2.2 Rozszczepienie światła białego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.2.2.1 Eksperymenty Newtona odnośnie rozszczepienia i ponownego łączenia światła białego

P5.2.2.2 Dodawanie kolorów uzupełniających w celu stworzenia światła białego

 

Odkrycie, że białe światło słoneczne składa się ze światła o różnych kolorach było jednym z wielkich kamieni milowych w zrozumieniu percepcji kolorów. Isaac Newton, w szczególności, przeprowadził liczne doświadczenia na ten temat.

Doświadczenie P5.2.2.1 bada doświadczenia Newton’a

rozkładu wiązki światła za pomocą światła lampy żarowej. W pierwszym etapie, światło białe jest rozszczepiane na składowe widma w pryzmacie. Kolejny etap pokazuje, że światło rozproszone nie może być dalej rozszczepione przez drugi pryzmat. Jeśli tylko jedna składowa widmowa przejdzie przez szczelinę za pierwszym pryzmatem, drugi pryzmat odchyli to światło, lecz nie rozszczepi go dalej. Korzystając z układu dwóch skrzyżowanych pryzmatów z prostopadłymi do siebie krawędziami załamującymi uzyskujemy dodatkowe potwierdzenie tej zasady. Pionowe widmo za pierwszym pryzmatem jest odchylone skośnie przez drugi pryzmat jako, że barwy widmowe nie są dalej rozszczepiane przez drugi pryzmat.

Czwarty etap demonstruje rekombinację barw widmowych tworzącą światło białe obserwowane za pierwszym pryzmatem poprzez drugi pryzmat ustawiony równolegle do pierwszego.

 

Doświadczenie P5.2.2.2 także używa barw widmowych światła lampy żarowej. Doświadczenie to rozpoczyna się rekombinacją widma w soczewce zbierającej w celu utworzenia światła białego. Następne ekranowanie poszczególnych zakresów widmowych za pomocą bardzo wąskich pryzmatów produkujących dwa obrazy o różnych kolorach, częściowo nachodzących na siebie na ekranie obserwacyjnym. Kolory mogą się różnić poprzez ukośne przesunięcie wąskiego pryzmatu. Pole nachodzenia na siebie jest białe, co oznacza, że odpowiednie barwy dopełniające są wyświetlane obok siebie na ekranie.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.