P5.2.5 Widmo światła odbitego – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.2.5.1 Widmo światła odbitego różnych materiałów. Rejestracja i analiza przy pomocy spektrofotometru.

 

Postrzeganie kolorów obiektów nieprzezroczystych jest indukowane przez składowe odbite barw widmowych.

W doświadczeniu P5.2.5.1, światło lampy żarowej odbijane przez różne materiały jest rejestrowane za pomocą spektrometru.

 

Współczynniki odbicia są obliczane i porównywane.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.