P5.3.2 Interferencja dwupolowa – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.3.2.1 Interferencja przy lustrze Fresnela a pomocą lasera He-Ne

P5.3.2.2 Eksperyment z lustrem Lloyda za pomocą wiązki z lasera  He-Ne

P5.3.2.3 Interferencja w podwójnym pryzmacie Fresnela za pomocą wiązki z lasera He-Ne

 

W tych doświadczeniach, generowane są dwa koherentne źródła światła poprzez odtworzenie trzech doświadczeń o wielkim znaczeniu historycznym.

W każdym z tych doświadczeń, odpowiednia długość fali l światła jest używana do wyznaczenia odległości d pomiędzy dwoma liniami interferencyjnymi i odległości a (pozornego) źródła światła. W wystarczająco dużej odległości L pomiędzy (pozornym) źródłem światła i ekranem projekcyjnym, uzyskujemy zależność.

 

l = a ·d

          L

Wyznaczanie wielkości a zależy od poszczególnych układów doświadczalnych.

W 1821, A. Fresnel użył dwóch luster pochylonych względem siebie aby utworzyć dwa pozorne źródła światła położone blisko siebie, które będąc koherentne, interferują ze sobą – P5.3.2.1.

W 1839, H. Lloyd zademonstrował, że drugie, pozorne źródło światła koherentne z pierwszym może być utworzone dzięki odbiciu w lustrze. Zaobserwował zjawisko interferencji pomiędzy światłem bezpośrednim i odbitym – P5.3.2.2.

Koherentne źródła światła mogą być także wyprodukowane za pomocą pryzmatu podwójnego Fresnela, pierwszy raz zademonstrowanego w 1826 (P5.3.2.3). Załamanie w obu połówkach pryzmatu daje w wyniku dwa obrazy pozorne, które są bliżej siebie im mniejszy kąt pryzmatu.

 

 

 
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.