P5.3.5 Interferometr Mach-Zehndera – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P5.3.5.1 Konfigurowanie interferometru Mach-Zehndera na płycie z laserem optycznym

P5.3.5.2 Pomiar współczynnika odbicia w powietrzu za pomocą interferometru Mach-Zehndera

W interferometrze Macha-Zehndera, element optyczny dzieli koherentną wiązkę światła na dwie części. Składowe wiązki są odbijane przez zwierciadła i ostatecznie rekombinowane. Jako, że dwie składowe wiązki maja stałą zależność fazową między sobą, obraz interferencyjny występuje tylko, gdy są one nałożone na siebie. Zmiana długości drogi optycznej jednej składowej wiązki zmienia zależność fazową i tym samym obraz interferencji. Jako, że składowe wiązki nie są odbijane na siebie, lecz raczej podróżują osobnymi ścieżkami, doświadczenia te są łatwiejsze do zrozumienia i dydaktycznie bardziej efektywne niż doświadczenie z interferometrem Michelsona. Jednakże, interferometr Macha-Zehndera jest trudniejszy w ustawieniu.

W doświadczeniu P5.3.5.1, interferometr Macha-Zehndera jest składany na płycie lasera optycznego odpornej na wstrząsy.

W doświadczeniu P5.3.5.2, wyznaczany jest współczynnik załamania powietrza.

Aby to osiągnąć , komora próżniowa jest umieszczona na drodze jednej składowej wiązki interferometru Macha-Zehndera. Powolne opróżnianie komory zmienia długość drogi optycznej poszczególnych składowej wiązki.

Uwaga: Zalecane jest ustawienie interferometru Michelsona przed używaniem po raz pierwszy interferometru Macha-Zehndera.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.