P5.4.2 Podwójne załamanie światła – dwójłomność – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.4.2.1 Dwójłomność i polaryzacja w wapiennych kryształach

P5.4.2.2 Płytki ćwierćfalowe i półfalowe

P5.4.2.3 Fotoelastyczność: Badanie naprężeń w mechanicznie obciążonych ciałach

 

Ważność prawa załamania Snell’a jest oparta na założeniu, że światło propaguje w ośrodku załamującym z tą samą prędkością we wszystkich kierunkach. W ośrodkach dwójłomnych warunek tej jest spełniony tylko dla zwyczajnej składowej wiązki światła (promień zwyczajny); prawo załamania nie dotyczy promieni nadzwyczajnych.

Doświadczenie P5.4.2.1 patrzy na dwójłomność kalcytu (szpat islandzki). Możemy zaobserwować, że dwa składowe promienie utworzone w krysztale są liniowo spolaryzowane oraz że kierunki polaryzacji są prostopadłe do siebie.

Doświadczenie P5.4.2.2 bada właściwości płyt l/4 i l/2oraz wyjaśnia je na podstawie ich dwójłomności; jest kolejnym dowodem, że nazwy tych płyt odnoszą się do różnicy drogi między promieniami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi przechodzącymi przez płytki.

W doświadczeniu P5.4.2.3, wyznaczany jest rozmiar i kierunek naprężeń mechanicznych w przezroczystych plastikowych modelach. Modele plastikowe stają się optycznie dwójłomne, gdy poddane zostają naprężeniom mechanicznym.

 

Zatem, naprężenie w modelach mogą zostać ujawnione za pomocą metody polaryzacyjno-optycznej. Przykładowo, modele plastikowe są oświetlane w układzie składającym się z polaryzatora i analizatora ustawionych pod kątem prostym. Punkty naprężeń w modelach plastikowych polaryzują światło eliptycznie. Zatem, punkty naprężeń objawiają się jako jasne punkty w polu widzenia. W innym układzie modele plastikowe są oświetlane kołowo spolaryzowanym światłem i obserwowane są za pomocą płytki ćwierćfalowej i analizatora. Także tutaj punkty naprężeń pojawiają się jako jasne punkty w polu widzenia.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.