P5.4.3 Aktywność optyczna, polarymetria – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.4.3.1 Skręcenie  płaszczyzny polaryzacji za pomocą płytki kwarcowej

P5.4.3.2 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji za pomocą roztworu cukru

P5.4.3.3 Budowanie półcieniowego polarymetru przy pomocy odrębnych elementów

P5.4.3.4 Określanie stężenia cukru za pomocą standardowego polarymetru

 

Aktywność optyczna jest własnością niektórych substancji płaszczyzny obrotowej liniowo spolaryzowanego światła przechodzącego przez materiał.

Kąt optycznej rotacji jest mierzony za pomocą urządzenia zwanego polarymetrem.

Doświadczenie P5.4.3.1 bada aktywność optyczną w kryształach, w tym przypadku w krysztale kwarcu. Zależnie od kierunku przecięcia w odniesieniu do osi optycznej, kwarc obraca światło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub jest optycznie nieaktywny. Kąt optycznej rotacji jest ściśle zależny od długości fali światła; tym samym używany jest żółty filtr światła.

 

Doświadczenie P5.4.3.2 bada aktywność optyczną roztworu cukru. Dla danej długości kuwety d, kąty optycznej rotacji a optycznie aktywnego roztworu są proporcjonalne do stężenia c roztworu.

a = [a ] · c · d

[a ]: efekt rotacyjny optycznie aktywnego roztworu

 

Celem doświadczenia P5.4.3.3 jest złożenie polarymetru półcieniowego z komponentów dyskretnych. Dwoma głównymi elementami są polaryzator i analizator, pomiędzy którymi umieszczona optycznie czynna substancja. Połowa pola widzenia jest zakryta przez dodatkową folię polaryzującą, której kierunek polaryzacji jest nieznacznie obrócony w odniesieniu do pierwszego. Umożliwia to zmierzenie kąt a optycznej rotacji.

W doświadczeniu P5.4.3.4, stężenia cukru są mierzone za pomocą standardowego komercyjnego polarymetru i porównywane z wartościami wyznaczonymi przez ważenie.

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.