P5.4.4 Zjawisko Kerra – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.4.4.1 Badanie zjawiska Kerra w nitrobenzenie

 

W 1875 roku, J. Kerr odkrył, że pola elektryczne powodują dwójłomność w substancjach izotropowych. Dwójłomność wzrasta do kwadratu z natężeniem pola elektrycznego. Z powodu symetrii, oś optyczna dwójłomności leży w kierunku pola elektrycznego. Normalny współczynnik załamania substancji jest zmieniony na ne dla kierunku oscylacji równoległy do zastosowanego pola oraz na no dla kierunku oscylacji prostopadłych do niego. Z doświadczenia wynika zależność

 

ne  – no = K ·l · E²

 

K :stała Kerra

 

l: długość fali światła użytego

E: natężenie pola elektrycznego

 

Doświadczenie P5.4.4.1 demonstruje efekt Kerra dla nitrobenzenu jako, że stała Kerra jest szczególnie duża dla tego materiału. Ciecz wypełnia małe szklane naczynie z zamontowanym odpowiednim kondensatorem płytowym. Układ jest umieszczony pomiędzy dwa filtry polaryzujące ustawione pod kątem prostym i oświetlane liniowo spolaryzowanym światłem. Pole widzenia jest ciemne, gdy nie pole elektryczne nie jest przyłożone. Gdy pole elektryczne jest przyłożone, pole widzenia rozjaśnia się jako, że wiązka światła jest eliptycznie spolaryzowana podczas przechodzenia przez ciecz dwójłomną.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.