P5.4.5 Efekt Pockelsa – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P5.4.5.1 Demonstracja zjawiska Pockelsa na konoskopowej ścieżce promienia

P5.4.5.2 Efekt Pockelsa : przekazywanie informacji za pomocą modulowanego światła

Wystąpienie dwójłomności i zmiana istniejącej dwójłomności w polu elektrycznym jako funkcja liniowa natężenia pola elektrycznego jest znane jako efekt Pockels’a. W kategorii zjawisk widzialnych, jest związany z efektem Kerra. Jednakże, z powodu liniowej zależności od natężenia pola elektrycznego, efekt Pockels’a może wystąpić tylko w kryształach bez środka inwersji, z powodu symetrii.

Doświadczenie P5.4.5.1 demonstruje efekt Pockels’a w krysztale niobianu litu umieszczonego na drodze wiązki. Kryształ jest oświetlany rozbieżną, liniowo spolaryzowaną  wiązką światła i światło przechodzące jest oglądane za prostopadłym analizatorem. Oś optyczna kryształu, który jest dwójłomny nawet gdy pole elektryczne nie jest przyłożone, jest równoległa do powierzchni padania i wyjścia; w wyniku, obraz interferencyjny składa się z dwóch zestawów hiperbol obróconych o 90° względem siebie. Jasne linie obrazu interferencyjnego są spowodowane promieniami światła dla których różnica D pomiędzy drogą optyczną nadzwyczajnych i zwyczajnych promieni jest całką wielokrotności długości fali l. Efekt Pockels’a zmienia różnicę głównych współczynników załamania, no – ne, oraz w następstwie położenia linii interferencyjnych. Gdy tzw. napięcie półfalowe Ul jest przyłożone, D zmienia się o połowę długości fali. Ciemne linie interferencyjne przemieszczają się do położenia jasnych linii i na odwrót. Proces jest powtarzany za każdym razem, gdy zwiększane jest napięcie o Ul .

Doświadczenie P5.4.5.2 pokazuje w jaki sposób ogniwo Pockels’a może być użyte do nadawania sygnałów częstotliwości audio. Sygnał wyjściowy generatora funkcyjnego z amplitudą kilku woltów jest nakładany na napięcie DC, które jest przykładane do kryształu ogniwa Pockels’a. Natężenie światła przechodzącego przez ogniwo Pockels’a jest modulowane przez częstotliwość nałożoną. Odbierany sygnał jest wysyłany do głośnika przez wzmacniacz i tym samym staje się słyszalny.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.