P5.7.1 Spektrometr pryzmatyczny – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.7.1.1 Pomiar linii widma gazów obojętnych i oparów metali za pomocą spektrometru pryzmatycznego

 

Abu złożyć spektrometr pryzmatyczny, pryzmat ze szkła flintowego jest umieszczany na podstawie pryzmatu goniometru. Światło badanego źródła światła przechodzi rozbieżnie przez kolimator i pada na pryzmat jako równoległa wiązka światła. Układ wykorzystuje zależność długości fali współczynnika załamania szkła pryzmatu:

światło jest załamywane i każda długość fali jest odchylna o inny kąt. Odchylone wiązki są obserwowane za pomocą teleskopu skupionego na nieskończoności, który jest zamontowany na obrotowym ramieniu; pozwala to na wyznaczenie położenia teleskopu co do minuty kątowej. Współczynnik załamania nie jest liniowo zależny od długości fali; zatem spektrometr musi być skalibrowany. Jest to wykonywane za pomocą np. lampy spektralnej He jako, że jej linie spektralne są znane i rozłożone w całym zakresie widzialnym.

W doświadczeniu P5.7.1.1, spektrometr jest używany do obserwacji linii spektralnych gazów szlachetnych i oparów metali wzbudzonych do świecenia.

Aby zidentyfikować początkowo “nieznaną” linię spektralną, kąty odchylenia są mierzone i następnie przekształcane na odpowiednie długości fali za pomocą krzywej kalibracji.

 

Uwaga: jako alternatywa spektrometru pryzmatycznego, można użyci goniometru do ustawienia spektroskopu dyfrakcyjnego (zobacz P5.7.2.1)

 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.