P6.3.2 Tłumienie promieniowania Rentgena – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.3.2.1 Badanie tłumienia promieni rentgenowskich w zależności od rodzaju materiału i jego grubości.

P6.3.2.2 Badanie zależności długości fali od współczynnika tłumienia.

P6.3.2.3 Badanie relacji pomiędzy współczynnikiem tłumienia i liczbą atomową Z.

 

Tłumienie promieni X przechodzących przez absorber o grubości d jest opisane przez prawo tłumienia Lambert‘a:

 

I = I0 · e – µd

 

I0 : natężenie pierwotnej wiązki

 

I: natężenia przenoszone

 

Tutaj, tłumienie spowodowane jest przez absorpcję i rozpraszanie promieni X w absorberze. Liniowy współczynnik tłumienia µ zależy od materiału absorbera i długości fali l promieni X. Krawędź absorbcji, tj. nagłe przejście z obszaru o niskiej absorpcji do obszaru o absorpcji wyższej, może być zaobserwowane gdy energia h · n kwantów promieniowania X zaledwie przekracza energię wymaganą do przesunięcia elektronu z jednej z wewnętrznych powłok elektronowych atomu absorbera.

Celem doświadczenia P6.3.2.1 jest potwierdzenia prawa Lambert‘a za pomocą aluminium i wyznaczenie współczynnik tłumienia m dla sześciu różnych materiałów absorbera uśrednionych dla całego spektrum aparatu rentgenowskiego.

Doświadczenie P6.3.2.2 rejestruje krzywe przechodzenia

 

T (l) = I (l)

          I0 ( l )

 

 

dla różnych materiałów absorbera. Celem analizy jest potwierdzenie zależności l3 współczynnik tłumienia dla długości fali poza krawędziami absorpcji.

 

W doświadczeniu P6.3.2.3, współczynnik tłumienia m(l) różnych materiałów absorbera jest wyznaczany dla długości fali l leżących poza krawędziom absorpcji. Doświadczenie to ujawnia, że współczynnik tłumienia jest ściśle proporcjonalny do czwartej potęgi liczby atomowej Z absorberów.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.