P6.4.2 Rozkład Poissona – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.4.2.1 Statystyczne różnice w określaniu tempa liczenia

 

Dla każdej poszczególnej cząstki w próbce radioaktywnej, jest to kwestią przypadku czy ulegnie rozpadowi w danym czasie Dt. Prawdopodobieństwo, że dowolna cząstka rozłoży się

w tym czasie jest bardzo niskie. Liczba cząstek n, które ulegną rozpadowi w czasie Dt pokazuje rozkład Poissona wokoło wartości średniej µ.

 

Innymi słowy prawdopodobieństwo, że wystąpi n rozpadów w danym okresie czasu Dt wynosi

µ jest proporcjonalne do rozmiaru próbki i czasu Dt i jest odwrotnie proporcjonalne do okresu połowicznego zaniku T1/2.

Za pomocą systemu akwizycji danych, doświadczenie P6.4.2.1 wyznacza wiele impulsów n wyzwolonych w liczniku Geigera-Müllera przez promieniowanie radioaktywne w wybieranym oknie czasowym Dt. Po całkowitej liczbie N, częstotliwości h(n) są wyznaczane, w których dokładnie n impulsów zostało zliczone i wyświetlane jako histogram. Dla porównania, oprogramowanie oblicza wartość średnią µ i odchylenie standardowe

 

σ=      m

 

zmierzonego rozkładu natężenia h(n) jak również rozkładu Poisson wµ(N).

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.