P6.4.3 Rozpad promieniotwórczy i okres półtrwania – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.4.3.3 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137. Rejestracja punkt po punkcie z zapisem krzywej

P6.4.3.4 Ustalenie okresu półtrwania Cs-137 – Rejestracja oraz analiza krzywej zaniku za pomocą CASSY

 

Dla aktywności próbki radioaktywnej, możemy powiedzieć:

Tutaj, N jest liczbą radioaktywnych jąder atomowych w czasie t. Nie jest możliwe przewidzenie kiedy poszczególne jądro atomowe ulegnie rozpadowi. Jednakże,

z faktu, że wszystkie jądra ulegną rozpadowi z tym samym prawdopodobieństwem wynika, że w przedziale czasu dt, liczba radioaktywnych jąder atomowych zmniejszy się o

 

       dN = –l · N · dt

       l: stała rozpadu

 

Zatem, dla liczby N, ma zastosowanie prawo rozpadu radioaktywnego

 

N ( t ) = N0 · e − ë ⋅ t

 

N0 : liczba radioaktywnych jąder w czasie t = 0

 

Między innymi, prawo to stwierdza, że po okresie połowicznego zaniku

 

t1 / 2 =ln 2

              l

 

liczba radioaktywnych jąder atomowych zostanie zredukowana o połowę.

 

Aby wyznaczyć czas połowicznego zaniku Ba-137m w doświadczeniu P6.4.3.3 i P6.4.3.4, użyta jest plastikowa butelka z Cs-137 w postaci soli. Metastabilny izotop Ba-137m powstały z b-rozpadu jest uwalniany przez roztwór. Czas połowicznego rozpadu to ok. 2.6 minuty.

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.