P6.4.4 Tłumienie promieniowania alfa, beta oraz gamma

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.4.4.2 Tłumienie promieniowania beta przy przejściu przez materię

P6.4.4.3 Potwierdzenie prawa odwróconego kwadratu odległości promieniowania beta

P6.4.4.4 Absorpcja promieniowania gamma przez materię.

 

Wysokoenergetyczna cząsteczka a i b uwalnia tylko część swojej energii podczas zderzenia z atomem absorbera. Z tego powodu, wymagane jest wystąpienie wielu kolizji do całkowitego rozpadu cząsteczki. Zakres R 

zależy od początkowej energii E0, gęstości n i liczby atomowej Z atomów absorbera.

Cząsteczki niskoenergetyczne i b lub promieniowanie g rozpada się do pewnej części podczas przechodzenia przez określoną gęstość absorbera dx lub są absorbowane lub rozpraszane i tym samym znikają z wiązki. W rezultacie, natężenie promieniowania I zmniejsza się wykładniczo z odległością absorpcji x

 

I = I 0 · e − µ⋅ x

 

µ: współczynnik tłumienia

 

Doświadczenie P6.4.4.2 bada tłumienie promieniowania b z Sr-90 w aluminium jako funkcja grubości absorbera d.

Doświadczenie to pokazuje wykładnicze zmniejszanie się natężenia.

 

Dla porównania w doświadczeniu P6.4.4.3 usunięto absorber i odległość pomiędzy próbką b i licznikiem jest zmieniona. Jak można się spodziewać z punktowego źródła promieniowania, można podać z dobrym przybliżeniem natężenie:

Doświadczenie P6.4.4.4 bada tłumienie promieniowania g w materii.

 

Także tutaj, zmniejszenie natężenia jest bliskim przybliżeniem funkcji wykładniczej. Współczynnik tłumienia µ zależy od materiału absorbera i energii g.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.