P6.5.3 Magnetyczny rezonans jądrowy – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.5.3.1 Magnetyczny rezonans jądrowy w polistyrenie, glicerynie i teflonie.

 

Moment magnetyczny jądra spowodowany przez spin jądra atomowego I przyjmuje stanu energii 

w polu magnetycznym B. Gdy wysokoczęstotliwościowe pole magnetyczne z częstotliwością n jest przyłożone prostopadle do pierwszego pola magnetycznego, wzbudza przejście pomiędzy sąsiednimi stanami energii, gdy spełniają one warunek rezonansowy

 

h · n = Em +1 – Em

 

h: stała Planck'a

 

Fakt ten jest podstawą magnetycznego rezonansu jądrowego, w którym sygnał rezonansowy jest wykrywany za pomocą technologii częstotliwości radiowych. Na przykład, w jądrze atomu wodoru częstotliwość rezonansowa w polu magnetycznym 1 T wynosi ok. 42.5 MHz. Dokładna wartość zależy od chemicznego środowiska atomu wodoru, w dodatku do zewnętrznego pola magnetycznego B lokalne wewnętrzne pole generowane przez atomu i jądra atomowe w bliskim sąsiedztwie także działają na jądro atomowe wodoru. Szerokość sygnału rezonansowego także zależy od struktury badanej substancji.

 

Doświadczenie P6.5.3.1 weryfikuje magnetyczny rezonans jądrowy w polistyrenie, glicerynie oraz Teflonie. Ocena skupia się na położeniu, szerokości i natężeniu linii rezonansowych.

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.