P6.5.4 Spektroskopia promieniowania alfa – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.5.4.1 Spektroskopia promieniowania a radioaktywnych próbek

P6.5.4.2 Określenie utraty energii promieniowania w powietrzu

P6.5.4.3 Określenie utraty energii promieniowania w aluminium i złocie

P6.5.4.4 Określenie wieku przy użyciu próbki izotopu Ra-226 

 

Do około 1930, energia promieni była charakteryzowana pod względem ich zakresu w powietrzu. Przykładowo, cząstka o 5.3 MeV (Po-210) ma zakres 3.84 cm. Dzisiaj, spektrum energii może być badane w sposób bardziej szczegółowy za pomocą detektorów półprzewodnikowych. Wykrywają one dyskretne linie odpowiadające dyskretnym poziomom wzbudzenia emitujących jąder atomowych.

Celem doświadczenia P6.5.4.1 jest zarejestrowanie i porównanie spektrum energii dwóch standardowych próbek Am-241 oraz Ra-226. Aby zwiększyć dokładność pomiarową, pomiar jest przeprowadzany w komorze próżniowej.

 

W doświadczeniu P6.5.4.2, energia E cząstek jest mierzona w funkcji ciśnienia powietrza p w komorze próżniowej. Dane pomiarowe są używane do wyznaczania energii na jednostkę odległości dE /dx, która cząstki tracą w powietrzu. Tutaj,

jest rzeczywista odległość pomiędzy próbką a detektorem.

Doświadczenie P6.5.4.3 wyznacza ilość energii cząstek traconą na jednostkę odległości w złocie i aluminium jako stosunek zmiany energii DE i grubości Dx metalowej folii.

W doświadczeniu P6.5.4.4, poszczególne wartości szeregu promieniotwórczego Ra-226 prowadzące do spektrum energii a są analizowane w celu wyznaczenia wieku użytej tutaj próbki Ra-226. Aktywności A1 i A2 szeregu promieniotwórczego “poprzedzającego” i “następującego” izotop o dłuższym życiu Pb-210 są użyte do wyznaczenia wieku próbki z zależności

 
 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.