P6.5.6 Zjawisko Comptona – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P6.5.6.1 Obserwacje ilościowe zjawiska Comptona

 

W zjawisku Comptona, foton przenosi część energii E0 i liniowy pęd

do swobodnych elektronów poprzez zderzenia sprężyste. Tutaj, prawa zachowania energii i pędu ma zastosowanie tak jak przy zderzeniu dwóch ciał w mechanice. Energia

i liniowy pęd

 

p =

 

rozproszonych fotonów pod kątek rozpraszania J. Skuteczny przekrój zależy od kąta rozpraszania i jest opisywany przez wzór Kleina-Nishina:

 

W doświadczeniu P6.5.6.1, badane jest rozpraszanie Comptona kwantów γ o energii E0 = 667 keV na quasi-swobodnych elektronach aluminiowego ciała rozpraszającego. Dla każdego kąta rozpraszania J, skalibrowany licznik scyntylacyjny rejestruje jedno spektrum γ z i jedno bez aluminiowego rozpraszacza w funkcji poszczególnych kątów rozpraszania. Dalsza analiza wykorzystuje fotopiki różnych spektrów. Położenie tego piku daje nam energię

E(J). Całkowita szybkość zliczania N(J) jest porównywana z obliczonym skutecznym przekrojem

 
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.