P7.1.4 Elastyczne i plastyczne odkształcenia – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Elastyczne i plastyczne odkształcenia

P7.1.4.1 Badanie elastycznego i plastycznego wydłużania prętów

P.7.1.4.2 Badanie elastycznego i plastycznego wydłużania prętów. Rejestracja i analiza za pomocą CASSY

Kształt substancji krystalicznej jest zmieniony gdy przyłożona zostaje siła.

Mówimy o zachowaniu sprężystym gdy ciało stałe przyjmuje swoją oryginalną postać po zaprzestaniu działania siły. Gdy siła przekracza limit sprężystości, ciało zostaje odkształcone na stałe. To zachowanie sprężyste jest spowodowane przez migrację nieciągłości w strukturze kryształu.

W doświadczeniu P7.1.4.1 i P7.1.4.2, badane jest wydłużenie drutów żelaznych i miedzianych poprzez zawieszenie na nich ciężarków. Precyzyjny wskaźnik lub czujnik ruchu obrotowego S przyczepiony do CASSY mierzy zmianę długości Ds, tj. wydłużenie

Po założeniu nowego obciążenia rozciągającego

F

A

F : ciężar obciążenia

A: przekrój drutu

s =

studenci obserwują czy wskaźnik lub czujnik ruchu obrotowego powraca do położenia początkowego gdy obciążenie zostanie zdjęte, tj. czy odkształcenie znajduje się poniżej limitu sprężystości se . Wykreślenie zmierzonych wartości na wykresie naprężenie-wydłużenie potwierdza prawo Hooke‘a

s = E ·å

E: moduł sprężystości

do granicy proporcjonalności sp.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.