P7.2.2 Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Przewodnictwo elektryczne w ciałach stałych

Zależność temperaturowa rezystywności ρ jest prostym testem dla modeli

Przewodności elektrycznej przewodników i półprzewodników. W przewodnikach elektrycznych, ρ wzrasta wraz z temperaturą jako, że zderzenia quasi-swobodnych elektronów z pasma przewodzenia z atomami przewodnika odgrywają coraz większe znaczenie. W półprzewodnikach z drugiej strony, rezystywność zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury jako, że coraz więcej elektronów porusza się z pasma walencyjnego do pasam przewodzenia, tym samym przyczyniając się do przewodzenia.

P7.2.2.1 Pomiar wpływu temperatury na opornik ze szlachetnego metalu

P7.2.2.2 Pomiar wpływu temperatury na opornik półprzewodnikowy

Doświadczenia P7.2.2.1 i P7.2.2.2 mierzą wartości rezystancji w funkcji temperatury za pomocą mostka Wheatstonea. System akwizycji danych CASSY idealnie nadaje się do rejestracji i analizy pomiarów. Dla rezystora z metalu szlachetnego, zależność jest weryfikowana z wystarczającą dokładnością w badanym zakresie temperatur. Dla rezystora półprzewodnikowego, analiza ujawnia zależność w postaci z odstępem pasmowym

E = 0.48 eV.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.