P7.2.4 Luminescencja – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

Luminescencja

Luminescencja jest emisją światła następującą po absorpcji energii. Energia ta może być transmitowana w formie np. wysokoenergetycznych elektronów lub fotonów mających energię większą niż emitowanych fotonów. Zależnie od typu rozpadu, rozróżniamy pomiędzy fluorescencją i fosforescencją. We fluorescencji, emisja fotonów zanika wykładniczo, bardzo gwałtownie gdy wzbudzenie zostaje wyłączone (tj. ok. 10 -8 s). Fosforescencja z drugiej strony, może trwać kilka godzin.

P7.2.4.1 Ciekawe zjawisko luminescencji poprzez napromieniowanie światłem ultrafioletowym i elektronami

W doświadczeniu P7.2.4.1, demonstrowana jest luminescencja różnych ciał stałych po naświetleniu światłem ultrafioletowym lub elektronami.

Próbki te obejmują itr wanadanu z domieszką europu (czerwona fluorescencja), krzemian cynku z domieszką manganu (zielona fluorescencja) oraz and glinian magnezu baru z domieszką europu (niebieska fluorescencja).

Uwaga: Możliwe jest rozpoznanie poszczególnych linii emisji w widmie pasmowym za pomocą kieszonkowego spektroskopu.

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.